Wstajemy wcześnie rano 6:33, gdy inni jeszcze śpią my już działamy …